فیلترینگ هوشمند

انتقاد علم‌الهدی از محقق نشدن فیلترینگ هوشمند
احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد از دولت حسن روحانی برای عملی نکردن وعده فیلترینگ هوشمند انتقاد کرد و افزود که «فساد» موجود در فضای مجازی٬ مستاصل‌کننده است.

www.digarban.com (2017)