غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

نهادهای مبارزه با قاچاق کالا اختیار لازم را ندارند
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی یک نماینده مجلس گفته که «نهادهای متولی مبارزه با قاچاق امکانات و اختیارات لازم را ندارند.»
پول پرداختی به ۱۷۰ نامزد ناپاک بوده است
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی٬ عضو فراکسیون «اصولگرایان رهروان ولایت» گفته پول‌هایی که ۱۷۰ نفر به سفارش محمدرضا رحیمی دریافت کرده‌اند «ناپاک» بوده است.

www.digarban.com (2017)