غلامرضا مصباحی‌مقدم

در دوره اصلاحات به اسم آزادی ولنگاری کردند
غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته در دوره اصلاحات٬ «شاهد ولنگاری به اسم آزادی بودیم» و کسی با «فتنه‌گران سال ۸۸ آشتی نمی‌کند.»
پرونده‌های فساد زیادی هنوز رو نشده است
غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته پرونده‌های فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تا کنون «رو نشده‌اند.»
در لایحه بودجه ۹۲ صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه کاهش یافته است
غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته در بودجه سال ۹۲ صادرات روزانه نفت از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
واحدهای تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند
غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد در حال حاضر واحدهای تولیدی در ایران با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
جمهوری اسلامی توان تولید سلاح‌ هسته‌ای را دارد
غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس اعلام کرد برای جمهوری اسلامی این امکان به راحتی وجود دارد که با غنای ۹۰ درصدی اورانیوم٬ بمب هسته‌ای تولید کند.

www.digarban.com (2017)