علی عسکری

صدا و سیما در انتخابات ۹۶ بی‌طرف خواهد بود
علی‌ عسکری٬ رئیس سازمان صدا و سیما گفته که «ایران مهد دموکراسی است، زیرا بهترین نوع دموکراسی که مردم‌سالاری دینی است را برگزیده است.»

www.digarban.com (2017)