علی سعیدی

وقایع تونس و مصر نشانه انقلاب چهارم است
علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای از وقایع تونس و مصر به عنوان نشانه‌ای از وقوع «انقلاب چهارم» یاد کرد که به گفته وی «توحیدی» است.
سپاه به معضل علوم انسانی پایان خواهد داد
علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران اعلام کرد سپاه به «معضل علوم انسانی» در حاکمیت دینی پایان خواهد داد.
جرم مخالفت با خامنه‌ای سنگین‌تر از مخالفت با خمینی است
علی سعیدی نماینده ولی‌ فقیه در سپاه پاسداران گفت جرم مخالفت با آیت‌الله علی خامنه‌ای سنگین‌تراز مخالفت با آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

www.digarban.com (2017)