علی سعیدی

«علی زمان» را تنها بگذارید٬ لعنت خواهید شد
علی سعیدی نماینده علی خامنه‌ای مردم را تهدید کرد چنانچه «علی زمان» را تنها بگذارند «لعنت‌های زیارت عاشورا نصیبشان» خواهد شد.
زحمات سپاه بر دوش تعدادی خاص است
علی سعیدی نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته که «زحمات» سپاه پاسداران بر دوش «تعدادی خاص» است.
وقایع تونس و مصر نشانه انقلاب چهارم است
علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای از وقایع تونس و مصر به عنوان نشانه‌ای از وقوع «انقلاب چهارم» یاد کرد که به گفته وی «توحیدی» است.
سپاه به معضل علوم انسانی پایان خواهد داد
علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران اعلام کرد سپاه به «معضل علوم انسانی» در حاکمیت دینی پایان خواهد داد.
جرم مخالفت با خامنه‌ای سنگین‌تر از مخالفت با خمینی است
علی سعیدی نماینده ولی‌ فقیه در سپاه پاسداران گفت جرم مخالفت با آیت‌الله علی خامنه‌ای سنگین‌تراز مخالفت با آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

www.digarban.com (2017)