عبد‌الله جوادی آملی

شانس و نحسی سیزده بدترین خرافه است
عبد‌الله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید قم با بیان اینکه نمی‌توان جامعه را با «وهم و خیال» اداره کرد، گفته «شانس و نحسی سیزده، بدترین خرافه است.»
بوق نابجا ناشی از عمل نکردن به دین است
عبد‌الله جوادی آملی٬ از مراجع تقلید قم وجود «فحش»، «بوق نابجا»، «دروغ» و «کم فروشی» در جامعه را ماحصل عمل نکردن به «الفبای دین» دانسته است.
کسی که به نامحرم نگاه می‌کند مریض است
عبد‌الله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید قم گفته «کسی که به نامحرم نگاه می‌کند مریض است و برخی از زنان نیز از نشان دادن خود به دیگران لذت می‌برند.»
حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است
عبدالله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید گفته «خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار بانک‌های ربوی نکند و درآمدی که از طریق بانک‌های ربوی کسب می شود، حرام است.»
جهان در انتظار شنیدن حرف‌های متخصصین نظام است
عبد‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید قم گفته جهان کنونی حرفی برای گفتن ندارد و متخصصین شرق و غرب در انتظار شنیدن حرف متخصصین جمهوری اسلامی هستند.
مگر می‌شود انسان و دام بیماری مشترک داشته باشند؟
عبد‌الله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید قم با انتقاد از برگزاری همایش‌هایی با موضوع بیماری مشترک «انسان و دام» گفته «مگر می‌شود انسان و دام بیماری مشترکی داشته باشند؟»
غرب یک «باغ وحش منظم» است
عبد‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید قم گفته غرب یک «باغ وحش منظم» است و غربی‌ها در صورتی که کره مریخ را هم فتح کنند در آنجا جنگ جهانی به راه خواهند انداخت.
کمال زن درازکردن پایش برای کسب مدال نیست
عبد‌الله جوادی آملی٬ یکی از مراجع تقلید قم گفته «کمال» زن در تربیت «صحیح» فرزند است نه کسب مدال و فضیلت زن این نیست که برود پایش را دراز کند و مدال بگیرد.
گزارش مشکلات به بیگانگان مریضی است
عبد‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید قم می‌گوید با «تفکیک جنسیتی» دانشگاه‌ها اسلامی نمی‌شود و کسانی که مشکلات کشور را به رسانه‌های «بیگانه» گزارش می‌کنند «بیمار» هستند.
نظام ارباب و رعیتی نباید بین حوزه و مردم باشد
عبد‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید قم می‌گوید «حوزویان مادامی می‌توانند در دل‌های مردم جای داشته باشند که نظام ارباب و رعیتی» بین آن‌ها و مردم نباشد.

www.digarban.com (2017)