صادق لاریجانی

تخریب‌ ادامه یابد٬ طراحی‌های خاص فاش می‌شود
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه به طور غیرمستقیم به محمود احمدی‌نژاد اخطار داد قوه قضائیه را تخریب نکند و بیش از این «رطب و یابس» نبافد که در غیر این صورت «طراحی‌های خاص» را افشا خواهد کرد.
اعلام خط قرمز‌ از سوی برخی مقام‌ها توهم است
صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه بدون آن‌که نامی از محمود احمدی‌نژاد ببرد٬ گفته که «اعلام خط قرمز‌ها از سوی برخی مقامات توهم است، زیرا ما خط قرمز نداریم.»

www.digarban.com (2017)