شهرزاد

نخستین عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی از زنان درباره حجاب اجباری رقم خورد
روزنامه دولتی «ایران» در اقدامی بی‌سابقه از اقدام خود برای پوشاندن موی چند بازیگر زن به طور رسمی «عذرخواهی» کرد.
دستکاری حجاب بازیگران زن در روزنامه ایران
روزنامه دولتی ایران تصاویر بازیگران زن سریال «شهر‌زاد» در یک نشست خبری را پس از دست‌کاری و پوشاندن کامل مو‌های آن‌ها منتشر کرد.

www.digarban.com (2017)