سپاه

سپاه به معضل علوم انسانی پایان خواهد داد
علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران اعلام کرد سپاه به «معضل علوم انسانی» در حاکمیت دینی پایان خواهد داد.

www.digarban.com (2017)