سفارت بریتانیا

دوستان می‌گفتند غرب نمی‌تواند نفت ما را تحریم کند
علی‌اکبر صالحی می‌گوید دو سال و نیم پیش در نامه‌ای روند تحریم‌های جدید از سوی غرب علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را پیش‌بینی کرده بود٬ اما «برخی» به تحلیل‌های وی «ایراد» می‌گرفتند.

www.digarban.com (2017)