سعید جلیلی

فتنه جدید٬ توجیه رفتار دشمن است
سعید جلیلی٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته «امروز فتنه جدید غبارآلود کردن توانایی‌های یک ملت است، فتنه جدید این است که می‌گویند ما نمی‌توانیم.»
کاسبان فتنه داخلی جاده‌صاف‌کن آمریکا هستند
سعید جلیلی٬ نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی می‌گوید بدون شناخت «یک‌ درصد رانت‌خوار و کاسب فساد و تبعیض داخل»٬ نمی‌توان از «منافع ایران مقابل سرکشی‌های یک‌درصدی خارج از کشور» دفاع کرد.
حصارهای بیکاری نفس مردم را تنگ می‌کند
سعید جلیلی٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته «اگر امکان فعالیت اقتصادی مردم با رانت و تبعیض محدود شود، خلاف جمهوریت و اسلامیت نظام است.»
کنسرت «ما نمی‌توانیم» به الاغ‌ها دل می‌بندد و از فیل‌ها نگران می‌شود
سعید جلیلی٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت با انتقاد از جابه‌جایی «گرانیگاه و نقطه اتکا به خود به سمت وعده‌های دشمن»٬ در کنایه به دولت حسن روحانی گفته «کنسرت ما نمی‌توانیم» به «الاغ‌ها دل می‌بندد و از فیل‌ها نگران می‌شود.»
چرا برد دشمن فوری و برد ما موکول به آینده است؟
سعید جلیلی٬ نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در کنایه‌ای به دولت حسن روحانی گفته «صبری که از تلاش فرزندان ملت دریغ شود به پای وعده‌های دشمن ریخته می‌شود.»
حمله دوباره سعید جلیلی به دولت روحانی
سعید جلیلی٬ نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی با حمله به دولت حسن روحانی گفته «در فرهنگ حسینی بار مسئولیت مدیران نجومی است نه حقوق آن‌ها.»
انتقاد سعید جلیلی از «خوش‌باوران» به غرب
سعید جلیلی٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمله به دولت حسن روحانی گفته «وقت آن است که خوش‌باوران به غرب با زبان تکریم با ملت سخن بگویند.»
مردم مشکل اقتصادی دارند٬ اما برخی دنبال کنسرت هستند
سعید جلیلی٬ نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفته «مردم مشکل اقتصادی دارند ولی برخی به دنبال کنسرت هستند.»
ستون‌پنجمی‌ها اقتصاد ایران را محاصره کرده‌اند
سعید جلیلی٬ نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفته «برخی می‌خواهند ابهت شکسته شده ابرقدرت‌ها در جنگ را بازسازی کنند.»
ضرر فرصت‌های از دست رفته از حقوق‌های نجومی بیشتر است
سعید جلیلی٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت٬ یکی از «آسیب‌های» امروز فضای سیاسی ایران را «نوسان» در حرف‌ها و ادعاهای افراد و جریان‌های سیاسی دانسته٬ در کنایه به حسن روحانی گفته که مبارزه با فساد را باید از اطرافیان و افراد خانواده شروع کرد و افزوده «خسارت بعضی فرصت‌های از دست رفته از حقوق‌های نجومی بیشتر است.»

www.digarban.com (2017)