حسین کنعانی‌مقدم

جبهه پایداری وصول‌گرا و بدلی است و باید حذف شود
حسین کنعانی‌مقدم، دبیرکل حزب سبز و فعال سیاسی اصول‌گرا از «بزرگان» محافظه‌کاران خواست این جریان را «غربالگری» کرده و برای حذف «جریان بدلی» جبهه پایداری از «بدنه اصول‌گرایی» تلاش کنند.

www.digarban.com (2017)