حسین نقوی‌حسینی

پاک‌ترین انتخابات در ایران برگزار می‌شود
حسین نقوی‌ حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته «اگر کسی فکر کند دشمنی آمریکا نسبت به سال ۵۷ کمتر شده خائن است.»
ایران فقط متن توافق جامع هسته‌ای را می‌پذیرد
حسین نقوی‌حسینی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته تیم مذاکره کننده ایران هیچ متنی جز متن توافق جامع هسته‌ای را امضاء نکرده و با بیانیه مشترک در مذاکرات «لوزان» مخالف است.
تیم احمدی‌نژاد فعالیت‌ ضد امنیتی دارد
حسین نقوی‌حسینی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که تیم محمود احمدی‌نژاد فعالیت «ضد امنیتی» دارد و به این تیم اجازه داده نخواهد شد امنیت انتخابات آینده را به «خطر» بیندازد.

www.digarban.com (2017)