حسن روحانی

احتمال بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی
خبرگزاری‌های محافظه‌کار از بررسی مجدد پرونده حسن روحانی٬ نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان خبر داده‌اند.

www.digarban.com (2017)