حسن روحانی

تبریک به مصباح یزدی به خاطر «اول شدن» حسن روحانی در انتخابات
حسین قدیانی٬ یکی از حامیان محمدباقر قالیباف «اول شدن» حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به محمدتقی مصباح یزدی و «جبهه پایداری» تبریک گفت.
احتمال بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی
خبرگزاری‌های محافظه‌کار از بررسی مجدد پرونده حسن روحانی٬ نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان خبر داده‌اند.

www.digarban.com (2017)