جوراب

دانشگاه اصفهان: دانشجویان باید جوراب‌ ساده بپوشند
کمیته فرهنگ عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان در اقدامی کم‌نظیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصادیق پوشش غیر مجاز دانشجویان دختر و پسر را در معرض دید عموم قرار داد.

www.digarban.com (2017)