افسران جنگ نرم

برخورد با مخالفان فعالیت‌های انقلابی دانش‌آموزان
علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی نتیجه «جنگ نرم و زیرپوستی» میان ایران و «استکبار» را وابسته به هویت و نحوه تربیت «افسران» این جنگ دانسته٬ خواستار برخورد با مخالفان انجام «کارهای انقلابی» دانش‌آموزان در مدارس شده و باردیگر نسبت به رواج «سبک زندگی غربی» در ایران هشدار داده است.

www.digarban.com (2017)