احمد میرعمادی

تفکرات فمینیستی کنار گذاشته شود٬ وضعیت حجاب زن‌ها در خیابان‌ها تاسف‌آور است
احمد میرعمادی٬ امام جمعه لرستان از وضعیت حجاب زنان در بازار و خیابان‌ها اظهار تاسف کرد و امام جمعه موقت کرمان هم خواستار کنار گذاشتن تفکرات غربی و فمینیستی شد.
مردم به تربیت بیش از نان و آب نیاز دارند
احمد میرعمادی٬ نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفته مردم ایران به «ادب» و «تربیت» بیش از نان و آب نیازمند هستند.

www.digarban.com (2017)