احمد علم‌الهدی

برخورد با تیم احمدی‌نژاد را رهبری مدیریت می‌کند
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد اعلام کرد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم پروژه برخورد با تیم احمدی‌نژاد را مدیریت می‌کند.
وحشت ما از «دین‌سازی» جریان انحرافی است
احمد علم‌الهدی گفته آنچه که موجب وحشت روحانیون شده٬ تلاش تیم احمدی‌نژاد برای «فرقه‌سازی» و «دین‌سازی» است که تحقق این امر «ضربه فوق‌العاده مهلکی» به جمهوری اسلامی خواهد زد.
تلویزیون نمی‌تواند انتظارات سکسی را تامین کند
آیت‌الله احمد علم‌الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید که صدا و سیما نمی‌تواند نیاز‌های سکسی جوانان را تامین کند٬ اما این توانایی را دارد که به نیار‌های «اکشن» جوانان پاسخ دهد.
برخی روحانیون در ۲۰۰ سال گذشته به‌سر می‌برند
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفته که برخی روحانیون٬ امامان جمعه و مسئولان وزارت ارشاد «بینش‌های انحرافی» دارند و در ۲۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند.
وظیفه خبرگان رهبری نگهبانی و مراقبت از رهبر است
آیت‌الله احمد علم‌الهدی با ارائه تعریف جدیدی از وظایف مجلس خبرگان رهبری گفت که این مجلس وظیفه دارد از رهبری و ولایت مراقبت و نگهبانی کند و حق دخالت در امور ولی‌امر را ندارند.

www.digarban.com (2017)