احمد خاتمی

نتیجه انتخابات در زمان شاه از قبل مشخص می‌شد
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران می‌گوید زمان حکومت پهلوی از «انتخابات آزاد» خبری نبود و نام نامزد‌هایی که باید «پیروز» می‌شدند از صندوق‌های رای خارج می‌شد.

www.digarban.com (2017)