احمد خاتمی

از ولایت جدا شوید، با ذلت از دنیا می‌روید
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران به مردم هشدار داد چنانچه از ولایت فقیه جدا شوند با «ذلت» از دنیا خواهند رفت.
نتیجه انتخابات در زمان شاه از قبل مشخص می‌شد
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران می‌گوید زمان حکومت پهلوی از «انتخابات آزاد» خبری نبود و نام نامزد‌هایی که باید «پیروز» می‌شدند از صندوق‌های رای خارج می‌شد.

www.digarban.com (2017)