نگاه دیگر

غلامعلی رجایی یک عضو سابق سپاه پاسداران در وبلاگ خود نوشته که کار «دلسوزان نظام» در شرایط کنونی «اشک و آه و ناله» شده است.

www.digarban.com (2017)