تحلیل دیگران

سایت صراط‌‌ نیوز از مسئولان شهر تهران خواست «رانندگان زن» را به عنوان یکی از عوامل آلودگی شهر تهران فراموش نکنند.

www.digarban.com (2017)